ویلای چوبی مدولار

سیستم ویلایی مدولار شامل تعدادی از ماژول های ساختمانی است که هر ماژول دارای تعدادی پانل دیواری عمودی است که به هم متصل هستند تا یک فضای داخلی محصور با ابعاد دلخواه را تعریف کنند ماژول های ساختمانی در یک پشته عمودی چیده شده اند هر یک از ماژول ها دارای تعدادی پانل های کف هستند که توسط پانل های دیواری تحمل کننده یک ماژول زیرین پشتیبانی می شوند.

هر پانل دیواری تحمل بار از بتن مسلح تشکیل شده است و دارای یک جفت ستون تکیه گاه به شکل L می باشد یک تیر جانبی انتگرالی به صورت عرضی بین ستون های پشتیبانی گسترش می یابد و دارای یک فلنج عمدتا افقی برای حمایت از صفحات کف یک ماژول ساختمانی پوشاننده است.

انتهای پایینی ستونها به سمت پایین در زیر لبه پایینی تیر گسترش می یابد تا یک پیرایش باریک و کشیده را مشخص کند به این ترتیب بارهای عمودی مرتبط با یک ساختار پوشاننده پشتیبانی شده فقط به گوشه های ماژول ساختمانی منتقل می شوند.

مشخصات فنی

به طور کلی به یک سیستم برای ساخت ساختمان به ویژه به یک سیستم ساختمانی همه کاره با اجزای ساختمان مدولار مربوط می شود که می تواند به سرعت مونتاژ شود و یک قاب پشتیبانی اسکلتی پنهان برای سازه های مسکونی یا تجاری ایجاد کند.

به ویژه یکی از مشکلات موجود توانایی محدود دستیابی به فضای داخلی وسیع و باز در ساختمان ها است از آنجا که وزن سازه پوشاننده بر روی یک طبقه کامل توزیع می شود در یک طراحی معمولی تیر لازم است که ستون های عمودی را در فواصل منظم و در فواصل متناظر با سطح کف قرار دهید. معماران موظفند هنگام طراحی یک محیط داخلی مفید در اطراف پست ها کار کنند و باید ابتدا به محدودیت های ساختمانی ساختمان توجه داشته باشند نه استفاده از فضا.

علاوه بر این هزینه ها و زمان ساخت و ساز مربوط به ساخت و ساز پس از اسکلت چوبی می تواند محدود کننده باشد هنگامی که یک اسکلت چوبی برپا می شود دیگر کارهای ساختمان تاسیسات و برق کشی و نصب درب و پنجره و … دیگر کارها به صورت همزمان میتواند انجام گیرد و سرعت کار در تمام مراحل به حداکثر خود برسد.

خلاصه سازه ویلایی مدولار

بنابراین ارائه یک سیستم ساختمانی جدید و بهبود یافته با اجزای سازه ای مدولار که می تواند به سرعت مونتاژ شود تا بتواند یک قاب پشتیبانی اسکلتی پایدار و سازه ای مناسب برای سازه های مسکونی ویلایی ارائه دهد هدف این گروه  است.

در تجسم نمونه سیستم ساختمانی مدولار شامل تعدادی از ماژول های ساختمانی کوپل شده است که در هر ماژول تعدادی پانل دیوار عموماً عمودی به هم متصل شده اند تا یک فضای داخلی با ابعاد دلخواه را تعریف کنند در فرم مورد نظر مجموعه ای از ماژول های ساختمانی در یک پشته عمودی چیده شده اند و هر یک از ماژول ها دارای یک صفحه کف هستند که توسط پانل های دیواری یک ماژول زیرین پشتیبانی می شوند.

پانل های دیواری به عنوان پانل های باربر عمل می کنند یا در عوض پانل های پرکننده میانی که به طور متناوب بین پانل های دیوار باربر متصل می شوند تا ماژول ساختمانی را محکم کرده و فضای داخلی را محصور کنند.

هر پانل باربر از بتن مسلح تشکیل شده و دارای یک جفت ستون تکیه گاه به شکل L شکل در انتهای مخالف آن است انتهای پایینی ستون های پشتیبانی یک لبه پایین پانل را تعریف کرده و برای حفظ دیوارهای ماژول ساختمانی در جهت عمودی عمودی یک سطح پشتی زیرین را درگیر می کند در کاربرد مثال که در آن تعدادی از ماژول های ساختمانی به صورت عمودی روی هم چیده شده اند انتهای پایین ستون توسط سطح بالایی ستون پشتیبانی L شکل بر روی یک پانل تحمل بار زیرین پشتیبانی می شود.

پانل های باربر همچنین دارای یک تیر جانبی مجزا هستند که هر پانل را در بر می گیرد و جفت ستون های پشتیبانی L شکل را به هم متصل می کند. هر پرتو جانبی دارای لبه پایینی است که از لبه پایینی پانل باربر به سمت بالا جابجا می شود به این ترتیب نیروهای واکنش ناشی از وزن ماژول های پوشاننده فقط بر روی ستون های فاصله دار متمرکز شده و یک قاب پشتیبانی اسکلتی پنهان را برای ساختمان فراهم می کند.

پانل های باربر دارای یک فلنج قابل ملاحظه ای افقی هستند که به صورت عرضی بین ستون های نگهدارنده L شکل در امتداد لبه بالایی هر پانل باربر برای پشتیبانی از صفحات کف یک ماژول ساختمانی پوشاننده گسترش می یابد پانل های دیواری باربر ماژول ساختمانی که به عنوان پایه یا فونداسیون برای ساختار مدولار عمل می کنند دارای یک فلنج عرضی اضافی در نزدیکی لبه پانل دیوار پایینی برای حمایت از پانل کف ماژول ساخت فونداسیون هستند و یک اسکلت پنهان را برای ساختمان فراهم می کنند. 

متریال های مورد استفاده در ویلای چوبی مدولار

1. دیوارهای خارجی
1.1 اسکلت سازه چوبی
1.2 روکش خارجی/  18×145 میلی متر.
1.3 عایق رطوبت 0.2 میلی متر
1.4 OSB  ده میلی متر (برای اسکلت و مانع باد).
1.10 گچ برگ 12 میلی متر
1.11 قطعات فلزی: پیچ ، میخ ، گوشه های فلزی ، صفحات فلزی و غیره.
2. دیوارهای داخلی
2.1 گچ 13 میلی متر (هر دو طرف دیوار).
2.2 OSB 10 میلی متر (هر دو طرف دیوار).
2.3 ساختار دیوارهای داخلی (بستگی به ساختار دارد).
2.4 مواد عایق 100 میلی متر 
2.5 قطعات فلزی: پیچ ، صفحات فلزی ، میخ ، گوشه های فلزی و غیره.
3. طبقه همکف (بر اساس بتن عایق شده).
بدون طبقه همکف
4. سقف کاذب/ روپوش/ طبقه اول
4.1 تخته کف 28×120 میلی متر.
4.2 OSB 22 میلی متر
4.3 تیرها/تیرچه های درج شده 45×195 میلی متر 
4.4 کاغذ مانع رطوبت 0،1 میلی متر.
4.5 کفپوش 22×44 میلی متر
4.6 OSB ده میلی متر
4.7 گچ برگ 12 میلی متر
4.8 مواد عایق 200 میلی متر (PAROC).
4.9 قطعات فلزی: پیچ ، صفحات فلزی ، میخ ، گوشه های فلزی و غیره.
5. سقف
5.1 پوشش سقف SBS (ICOPAL).
5.2. OSB 22 میلی متر
5.3 تیرچه 45×195 میلی متر.
5.4 مواد عایق 200 میلی متر (PAROC).
5.5 کاغذ عایق رطوبت 0.1 میلی متر.
5.6 پوشش 44×44 میلی متر
5.7 10 ده میلی متر
5.8 گچ برگ 12 میلی متر
5.9 تخته های لبه شیروانی 21×120 میلی متر.
5.10 قطعات فلزی: پیچ ، صفحات فلزی ، میخ ، گوشه های فلزی و غیره.
6. TERRACE ، VERANDAH
6.1. تخته های تراس 28×120 میلی متر.
6.2 تیرچه تراس 45×95 میلی متر.
7. پنجره ها/درها
7.1 پنجره (به سبک آلمانی ، سیستم ROTO).
7.2 درهای بیرونی  و تراس 
7.3 درهای داخلی (درهای چسب دار ، کاج) ، درهای چوبی عظیم.
7.4 تخته های لبه ای.
8. پله چوبی بین طبقات

پله چوبی با نرده چوبی
9. تاسیسات و برق کشی.
• کارهای برق – کارهای تهویه – لوله کشی

10. نصبیات داخل .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button