سرسبزی عمودی: تأثیرات بر منظر شهری

با افزایش تراکم شهری و کاهش در دسترس بودن زمین پدیده عمودی سازی در شهرهای سراسر جهان تشدید شده است مشابه رشد عمودی ساختمانها که غالباً برای معماران و برنامه ریزان شهری یک مسئله تفرقه افکن است بسیاری از ابتکارات در بعد عمودی امکانی را برای تقویت استفاده از پوشش گیاهی در مناطق شهری جستجو کرده اند. باغ های عمودی مزارع و جنگل ها ، باغ های سبزی روی پشت بام ، و سازه های مرتفع برای کشاورزی شهری از جمله امکانات متعدد عمودی سازی در کشت گیاهان است که هریک دارای ویژگی های منحصر به فرد و تأثیرات خاص بر شهر و ساکنان آن هستند.

اما آیا عمودی سازی راه حل ایده آل برای سبزتر شدن شهرها است؟ و تاثیرات این اقدام در مناطق شهری چیست؟ علاوه بر این چه مزایایی از گیاهان شهری هنگام اتخاذ راه حل های عمودی به جای ترویج کشت مستقیم آن در زمین از بین می رود؟
در شهرهایی با زمین های محدود مانند توکیو و نیویورک، مزارع عمودی و سقف سبز در حال تکثیر هستند تا از فضاهای کم استفاده برای تولید غذا و کمک به امنیت غذایی استفاده کنند. در امریکا سالانه بیش از 36 تن سبزیجات ارگانیک بر روی ساختمان ها پرورش می یابند در سیستمی که نه تنها غذا تولید می کند بلکه از رسیدن بسیاری از آلاینده ها به رودخانه های شهر نیز جلوگیری می کند. در همین حال در پایتخت ژاپن پروژه مزرعه سورادو باغ هایی ساخته است که در پشت بام ایستگاه های قطار برای عموم آزاد است و یک ساختمان اداری نمای آن را به یک مزرعه عمودی تبدیل کرده است.

اما علیرغم همه مزایای استفاده از باغ های عمودی برخی از مزایای اصلی که فضاهای سبز می تواند برای شهرها به ارمغان آورد مانند زهکشی خاک کاهش خطر زمین لغزش و ایجاد مناطق سایه دار با بلند شدن آنها از سطح زمین از بین می رود. با این حال این بدان معنا نیست که نباید از سبزی های عمودی استفاده یا تشویق کرد بلکه به تنهایی برای ارتقاء مزایای بیشتر در سطح زمین و سبزتر کردن شهرها به معنای وسیع این کلمه کافی نیست.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button