بیمارستان 15 خرداد ورامین

بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین

موقعیت: 

طراحی : گروه تسکو سازه

اجرا: 

کارفرما: 

کاربری: 

 مساحت: 

وضعیت:

بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین
بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین
بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین
بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین
بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین
بیمارستان ۱۵ خرداد ورامین

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button