دانشگاه تهران مرکز

موقعیت: 

طراحی : گروه تسکو سازه

اجرا: 

کارفرما: 

کاربری: 

 مساحت: 

وضعیت:

دانشگاه تهران مرکز
دانشگاه-تهران-مرکز
دانشگاه-تهران-مرکز
دانشگاه تهران مرکز
دانشگاه تهران مرکز
دانشگاه تهران مرکز

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button