ویلای هشتگرد

موقعیت: 

طراحی : گروه تسکو سازه

اجرا: 

کارفرما: 

کاربری: 

 مساحت: 

وضعیت:

اسکلت-ویلایی-هشتگرد
اسکلت-ویلایی-هشتگرد
اسکلت-ویلایی-هشتگرد
اسکلت-ویلایی-هشتگرد
اسکلت-ویلایی-هشتگرد
اسکلت-ویلایی-هشتگرد
اسکلت-ویلایی-هشتگرد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Call Now Button