پلان معماری

پلان معماری

پلان معماری اصطلاحی است که در معماری و ساختمان به گونه ای مورد استفاده قرار می گیرد که جانمایی تمام اتاق ها و چیدمان لوازم بر حسب اندازه و مشخصات یک ساختمان در درون آن قرار دارد  در واقع نقشه ای که توسط یک مهندس کشیده می شود که بر اساس آن تمام مشخصات ساختمان و چگونگی ساخت ان هم داده شده است که بسیار حائز اهمیت هستند.

 

با استفاده از پلان معماری امروزه از تمام جزییات ساختمان اطلاع کسب کرده و تمام ایده هایی که در ساختمان در هر مرحله با آن مواجه میشوید در این پلان اورده میشود و می توان بر اساس ان براورد مالی و خواسته های کارفرا را نشان داد

این پلان امروزه با استفاده از نرم افزار صورت میگیرد و دیگر نیاز به کشیدن با دست نیست و در حال حاظر می توان از بسیاری از نقشه های اماده هم بهره برد این نرم افزار با قابلیت ایجاد پلان های دو بعدی و سه بعدی امکان ارائه اطلاعات دقیق تر را فراهم می نماید.

تمام استاندارد های لازم را باید در کشیدن پلان رعایت گردد و تمام جانمایی ها در ان صورت میگیرد و باید بتوان در صورت اجرا ساختمان از آن برای اجرای دیگر متریال مانند لوله کشی و برق کشی  بدون تغییرات در ساختمان مورد استفاده قرار گیرد . می توان پلان معماری را از مهمترین بخش یک ساختمان نام برد

نکات بسیار مهم در کشیدن پلان

 

مقیاس ترسیم پلان معماری باید مشخص گردد

جهت گذاری جغرافیایی (شمال، جنوب، شرق، غرب) در پلان الزامی است

نام گذاریی بخش های ساختمان

مهندس معمار باید تمام طرح های اولیه نظیر سایت پلان، انواع پلان ها، مقاطع و نمادها را در پلان ترسیم نماید

در ترسیم تمام دیوارها بیرونی و داخلی باید به ضخامت و باربر بودن ذکر شود

در طراحی پلان اندازه و موقعیت درب و پنجره ها باید تعیین گردد

در پلان باید پله ها و جدا کننده ها مشخص شوند

تمام اجزای اسکلت سازه و دیوار چینی مشخص گردد

جانمایی دستگاه و وسایل در هرپلان مشخص گردد

 

 

امکان ارسال نظر وجود ندارد!

Call Now Button